ВУЗ ШАГ

Функціонування німецької групи

      Дошкільне навчання іноземних мов сьогодні набуло значного поширення, адже входження України в європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією в різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови як важливого засобу комунікації.

 У  ДНЗ №25 функціонує група з вивченням німецької мови з 2011 року. Оскільки наш заклад розташований в мікрорайоні міста, де живуть етнічні німці (шваби), то виникла така потреба.

Іноземна мова належить до варіативного компоненту дошкільної освіти. Виховання і навчання дітей в нашому закладі відбувається в поєднанні набуття нових знань, умінь, навичок, як рідною так і німецькою мовами. Діти називають предмети, дії предметів, говорять реченнями на німецькій мові, вивчають твори усної народної творчості, пісні, танці. Знання набуті в дошкільному закладі будуть базовою опорою для вивчення іноземних мов у школі.